Acupunctuur

De westerse medische wetenschap heeft met name in de laatste honderd jaar een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Maar ondanks alle vooruitgang is er nog maar weinig bekend over de complexe wisselwerking tussen psychische en lichamelijke processen.

De Traditionele Chinese Geneeskunst daarentegen heeft een duidelijk holistische uitgangspunt, waarbij de mens als eenheid van lichaam en geest gezien wordt.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Vanuit de oude Chinese natuurfilosofie is de basisgedachte dat ziektes ontstaan doordat de balans in het lichaam verstoord is. Wanneer deze natuurlijke balans weer hersteld kan worden, zal de patiënt volgens deze gedachte weer gezond zijn. Gezondheid is niet alleen maar de afwezigheid van ziekte. De Chinese geneeskunde heeft zich inmiddels al 4000 jaar ongestoord kunnen ontwikkelen. Hierdoor is de ze uitgegroeid tot een waardevol en uitgebreid systeem dat een grote bijdrage kan leveren aan de huidige gezondheidszorg.

De TCG ziet de mens als geheel en gaat er van uit dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. Bij een disbalans kunnen er psychosomatische klachten ontstaan, maar ook omgekeerd, somato-psychische klachten. Dus lichamelijke klachten kunnen voortkomen uit psychische problemen of emoties en psychische problemen kunnen voortkomen uit lichamelijke klachten.

De Nederlandse vereniging voor Acupunctuur (N.V.A.) gebruikt de ideeën en methodieken uit de Traditionele Chinese Geneeskunst als aanvulling op de reguliere geneeskunde. Het zoeken naar evenwicht en harmonie kenmerkt deze manier van werken. De NVA is de grootste beroepsvereniging voor acupuncturisten en acupunctuurstudenten in Nederland. Behalve informatie over de vereniging en het lidmaatschap, vindt u op de site van N.V.A. uitgebreide informatie over acupunctuur en de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). Daarnaast biedt de site van N.V.A. het laatste nieuws en de meest recente onderzoeksresultaten op het gebied van acupunctuur.